SFRT

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Gral.-Bravo_Destino-del-Gasto_4to.-Trimestre-_2021.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/bravo-Extraccion_Informacion_Ind-3-22.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Bravo-de-ReportePreliminar-22.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/22-Extraccion_Informacion_Ind-22-e.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Gral.-Bravo_Ejercicio-del-Gasto_4to.-Trimestre-_2021-1.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Gral.-Bravo_Destino-del-Gasto_4to.-Trimestre-_2021-1.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Gral.-Bravo_Destino-del-Gasto_2do.-Trimestre-2022.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Gral.-Bravo_Ejercicio-del-Gasto_2do.-Trimestre-2022.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Gral.-Bravo_Indicador-Fortamun_2do.-Trimestre-2022.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Gral.-Bravo_Destino-del-Gasto_3er-Trimestre-2022.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/Gral.-Bravo_Indicador-Fortamun_3er-Trimestre-2022.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/Gral.-Bravo_Destino-del-Gasto_4to.-trimestre-2022.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/Gral.-Bravo_Ejercicio-del-Gasto_4to.-trimestre-2022.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/Gral.-Bravo_Indicador-Fais_4to.-trimestre-2022.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/03/Gral.-Bravo_Indicador-Fortamun_4to.-trimestre-2022.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/12/Bravo-de-ReportePreliminar-22-1.pdf

https://generalbravonl.gob.mx/wp-content/uploads/2023/12/Gral.-Bravo_Ejercicio-del-Gasto_3er-Trimestre-2022.pdf